Sa Biyaya Mo

Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya Mo
Kahit na ako'y nagkukulang Sa'yo
Kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod
Buhay ko ay may pag-asa
Dahil, sa biyaya Mo (2x)

Sa biyaya Mo
Magpapatuloy ako
'Di sariling lakas
Kung'di sa pag-ibig Mong wagas
Sa'yong salita, magtitiwala ako
Yamang nalalaman ko
Ang buhay ko'y hawak Mo
Mayroong lakas hanggang wakas
Dahil, sa biyaya Mo

Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan
Kahit minsa'y napapagod ang aking isipan
Pagsubok ma'y magdaan'di ako pababayaan
Buhay ko'y may katiyakan
Dahil, sa biyaya Mo
Sa biyaya Mo ako ay nabigyan ng buhay na walang hanggan
Kaya ngayon ako'y mayroong kagalakang'di mapapantayan

Home