Maging Instrumento

Nagtitiwala Sayo Panginoon
Alisin lahat ng bagay na wala sa Iyong layon
Naging magulo itong buhay ko
At ngayon, inaayos Mo
At ngayon, inaayos Mo

Tanging pagmamahal Mo lang ang magpapatibay
Sa landas na tinatahak ng aking buhay
Ang puso ko'y linisin Mo
Upang magamit na instrumento sa iba pang bahagi Mo

Lahat ng pangarap Sayo ipinagtitiwala
Ang kalooban Mo ang masusunod
Lahat ng pagsubok Sayo dinudulog
Dahil alam kong Ika'y nariyan
Dahil alam kong Ika'y nariyan

Tanging pagmamahal Mo lang ang magpapatibay
Sa landas na tinatahak ng aking buhay
Ang puso ko'y linisin Mo
Upang magamit na instrumento sa iba pang bahagi Mo

Lahat ng aking gagawin
Lahat ng aking aawitin
Ay hayaan Mong maging biyaya at makatulong sa iba, lalo sa nanghihina
Hindi ko kayang mag-isa Ama
Tulungan Mo ako sa aking testimonya
Gawin mong karapat-dapat ang buhay ko, sa ngalan Mo

Tanging pagmamahal Mo lang ang magpapatibay
Sa landas na tinatahak ng aking buhay
Ang puso ko'y linisin Mo
Upang magamit na instrumento sa iba pang bahagi Mo

Home