Ngalan ni Hesus ay kay tamis

Ngalan ni Hesus ay kay tamis
Laging dalangin ko'y dinirinig
Sa buhay kapag bigo'y dumaramay
Hesu-Cristo, Pangalang kay-tamis

Ngalan ni Hesus, papurihan
Cristo, una't huli kailan pa man
Dugo Niya, sa buhay ko ay luminis
Hesu-Cristo Pangalang kay tamis

Cristo, Siya'y muling magbabalik
Cristo, kailangan ng'Yong Pag-ibig
Papuri, tanging sa'yo inaawit
Hesu-Cristo, Pangalang kay tamis

Home