Wala pang sinomang nagsabi

Wala pang sinomang nagsabi
Kung saan buong pinagmula't
patutunguhan natin
Sa mata ng propeta ay hinayag ng Diyos
Mula sa isipan patungong
walang hanggan

Bagong buhay nilantad
Di magtatagal, aagawin Niyang lubos
Ang Diyos ay bumaba na
Naghahatid sa'tin sa
Di pa nakita, di pa nausal, di pa naisip
Ang pananalig sa imposible
Narito, lahat pawang bago

Home