Nic není mé

1. Nic není mé, než co z milosti mám,
tu udělil mi můj Spasitel sám.
Odejdi chloubo! Vyznat chci všem:
Jen z milosti pouhé spasen jsem.

Refrén:
Jsem z hříchu spasen milostí!
Jsem z hříchu spasen milostí!
Toť o mně zpráva, buď Bohu sláva,
jsem spasen jen z pouhé milosti!

2. Hříchu jsem sloužil a bez Boha žil,
Pan Ježíš hledal mne, spásou mi byl.
Ples můj slyš nebe, slyš ho i zem:
Teď z milosti pouhé spasen jsem.

3. Sláva buď jemu! Tak můj pěje duch.
Dík za tu proměnu, již dal mi Bůh!
Proto teď hlásám hynoucím všem,
že z milosti pouhé spasen jsem.

Home

Next song