Až den Páně přijde

1. Až den Páně přijde, anděl jeho náhle zatroubí,
nové ráno vzejde na věčnosti nám;
až se v lásce v nebi naše žití s Pánem prohloubí,
také jméno moje čteno bude tam.

Refrén:
Až do Páně nebes vejdem,
až se k trůnu jeho sejdem,
bude Pán nás volat jménem:
Také já z milosti jeho budu tam!

2. Až v tom krásném jitru všichni svatí v Pánu povstanou,
brány království až budou dokořán,
až tam Páně vyvolení věnec slávy dostanou,
také jméno moje čteno bude tam.

3. Proto Pánu služme, všechněm lidem spásu zvěstujme,
o té lásce mluvme, kterou ON dal nám!
Každý může vejít, na všechny se místo dostane!
Také jméno moje čteno bude tam.

Home