Nic nečistého nesmí tam

1. Nic nečistého nesmí tam
Bůh náš kde přebývá.
Ten jeho očí svatý plam
zří, co kdo ukrývá.
Nic nečistého nesmí tam
v tu slavý říš, v tu slavý říš.

2. Hřich neobstojí ani klam
před svatým Ježíšem.
Ó stvoř mi srdce čisté sám
a bydli, vládni v něm!
Nic nečistého nechci mít
již v srdcí svém, již v srdci svém.

3. Nic nečistého neskryje
se v hrozný soudu den,
však koho krev Tvá umyje,
ten čist je, bezpečen.
Nic nečistého nenechá
Tvá svatá krev, Tvá svatá krev.

4. Též všechen hřích můj smyt je jíž,
já plesám, že jsem čist,
a s věrou spěji v slávy říš,
že vejdu tam, jsem jist.
Nic nečistého nebrání,
bych nevšel tam, bych nevšel tam.

Home