Rozsévejme símě, drahé slovo spásy

1. Rozsévejme símě: drahé slovo spásy,
radostně a s vírou sejme v každý čas!
Pán dá požehnání – objeví se klasy,
o žni budem jásat: rychle zraje klas.

Refrén:
Nenavrátí se Boží slovo zpět,
uvidíme klasy už co nevidět.
Rozsévejme dál, Pán to rozkázal,
drahé slovo spásy obleť celý svět!

2. Rozsévejme pilně! Pamatujme stále: zvěstované Slovo není přece z nás!
Výsledek je v rukou nebeského Krále –
o žni budem jásat: rychle zraje klas.

3. Rozsévejme věrně bez strachu a bázně
i když hrozí bouře, nenávisti mráz;
brzy budem s Pánem, skončí naše strázně,
o žni budem jásat: rychle zraje klas.

Home