Slyšte zvěst, že Bůh je láska

1. Slyšte zvěst, že Bůh je láska a že svět tak miloval,
aby hříšník nezahynul, Syna svého v oběť dal.

Refrén:
Kristus přišel, aby hledal to, co bylo ztraceno.
Jeho dílo vykoupení nemůže být zmařeno.

2. ON má lék na nemoc duše, krví smývá každý hřích,
proto viny vyznáváme, aby očistil nás z nich.

3. Slyš tu zvěst o velké lásce, která zní dnes k tobě též!
Chop ji vírou, že i ty v ní spásu svoji nalezneš!

Home