Hvězdou mojí jasnou

1. Hvězdou mojí jasnou, na níž tak rád zřím,
skálou mojí pevnou věrným vůdcem mým,
cílem mého žití, za nímž pospíchám,
chlebem, jenž mne sytí, všíms mi, Jezu, sám.
Chlebem, jenž mne sytí, všíms mi, Jezu, sám.

2. TYs zdroj mého blaha, v Tobě nebe mám,
když má klesá noha, oporou TYs sám,
žívotem ve smrti, v strasti útěchou.
Všechno mám, ó Pane, mám-li milost Tvou.
Všechno mám, ó Pane, mám-li milost Tvou.

3. Bez Tebe bych zmíral, pod tíží vin svých,
bez Tvé síly klesal s hříchem v zápasích.
Bez Tebe jsme plevy větrem zmítané,
v Tobě všeho blaha nám se dostane.
V Tobě všeho blaha nám se dostane.

4. A tak věře v Tebe chci jít stezkou Tvou,
až i mně se nebe brány otevrou.
Novou písní pak již vstříc Ti zaplesám.
Nic nemám krom Tebe, vše, Pane, TYs sám.
Nic nemám krom Tebe, vše, Pane, TYs sám.

Home