Tvá vzácná milost

1. Tvá vzácná milost, šťastný den!
Je spasen lidský vrak!
Já ztracený byl nalezen,
slepému vrácen zrak.

2. Ke kříži musila mne vést,
by strach můj zlomen byl!
Mou nejšťastnější chvílí jest
den, kdy jsem uvěřil.

3. Že mnohou bouří, nástrahou
má cesta vzhůru jde?
Mám všechno, když mám milost Tvou,
ta domů dovede.

4. Až moje srdce znavené
se navždy zastaví,
Tvá milost do nového dne
mne v slávu postaví.

Home