Ó ujmi ruku moji

1. Ó ujmi ruku moji a veď mne sám,
zde na cestě a v boji ať neklesám!
Já nevím sobě rady, ó Pane můj,
TY sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!

2. Na milost Tvou se spouští mé srdce již,
TY rájem veď neb pouští, je spokojíš.
Tak u Tvých nohou, Pane, na každý den,
nechť stane se, co stane, chci věřit jen.

3. Bychť pak i nezřel rámě, jímž Pán mne veď,
vím přec, že nenechá mě, že kráčím vpřed.
Ó veď mne tedy, Pane, ó veď mne sám,
až tam má noha stane, kde zaplesám!

Home

Next song