Když nebeský duší mou proniká mír

Když nebeský duší mou proniká mír,
ať hrozí mi svět ze všech stran,
mé srdce už nestrhne bouřlivý vír,
vždyť je mou bezpečnou kotvou Pán.
Šťasten jsem (šťasten jsem)
v Bohu svém (v Bohu svém),
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém!

Když satan by stíhat mne žalobou chtěl,
já pospíším v bezpečný stan,
tam ke kříži, na kterém Ježíš můj pněl,
neb mne tam s Bohem můj smířil Pán.
Šťasten jsem (šťasten jsem)
v Bohu svém (v Bohu svém),
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém!

ON přetěžké hříchů mých břemeno sňal,
já synem již Božím jsem zván,
to právo mi Ježíš můj z milosti dal:
ó jak je laskavý ten můj Pán!
Šťasten jsem (šťasten jsem)
v Bohu svém (v Bohu svém),
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém!

Teď, duše má, prozpěvuj na jeho čest,
buď celý můj život mu dán!
Vždyť nejvyšší vděčnosti hoden ON jest:
předobrý, milostný Král a Pán!
Šťasten jsem (šťasten jsem)
v Bohu svém (v Bohu svém),
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém!

Home