Buď střízlivý, bdělý

1. Bud střízlivý, bdělý! V každém pokusění
se s důvěrou zahleď k Pánu Ježíši.
ON když ti velí, zlě se v dobré změní.

Refrén:
Vždy v Něm, v tom vinném kmeni,
chtěj ovoce své nést,
v Něm v každou dobu denní
smíš růst, zrát i kvést.

2. Dej vládu té ruce, za tě probodené,
jen na Něj vždy hleď a nepohlížej zpět.
Strázeň ať prudce na tebe se žene:

3. Jen v Něm vítězství je, koruna pro věrné,
již připravil v nebi všem svým vítězům.
Kdo s Kristem žije, nezná chvíle černé.

Home