Neboj se, nelekej

1. Neboj se, nelekej! Neboj se, jen věř!
Mírou zaslíbení dnešní strasti měř!
Slovům svého Pána živě naslouchám,
zas a znovu slyším: „Nikdy tě nezanechám!“
„Ne, nezanechám, ne, nezanechám!
Já s vámi navždycky budu,
nikdy vás nezanechám!“

2. Malověrnost odlož, bát se není proč,
jen se k Pánu přimkni, do stop jeho vkroč.
Rozbouřené moře slovem utichá,
i to skryté hoře bez těchy nezanechá.
Pán nezanechá, ne, nezanechá!
ON slíbil, se mnou že bude,
nikdy mne nezanechá!

3. Do svobody synů víra uvádí,
násilníků hrozby jim už nevadí.
Nezneklidní újmou, úspěch přehlédli,
trpělivě půjdou posloužit, kde bližní dlí.
Pán nezanechá, ne, nezanechá!
ON slíbil, se mnou že bude,
nikdy mne nezanechá!

Home

Next song