Můj Otec v nebi dobře zná

1. Můj Otec v nebi dobře zná,
že kol mne noc a bouře zlá.
Však Páně ruka kyne jen
a z mrákot vzejde míru den,
a z mrákot vzejde míru den.

Refrén:
ON zná, (můj Otec zná)
ON zná (zajisté zná)
a vždy mne ve své péči má.
ON zná, (můj Otec zná)
ON zná (zajisté zná)
a vždy mne ve své péči má.

2. Můj Otec v nebi dobře zná,
můj zármutek jak léčit má
a rukou Božské lásky své
chce léčit rány duše mé,
chce léčit rány duše mé.

3. Můj Otec v nebi dobře zná,
jak ochabuje síla má.
V čas nouze mou je posilou,
s Ním vítězím nad nocí zlou,
s Ním vítězím nad nocí zlou.

4. Můj Otec v nebi dobře zná,
kdy pouť má bude skončena.
Dejž, Pane, bych byl připraven,
až mého žití zhasne den,
až mého žití zhasne den.

Home