Ježíš, Spasitel můj slavný

1. Ježíš, Spasitel můj slavný, v chudobě se narodil,
nesl hanu mou, mé viny, by mi v slávě své dal díl.
Ó ta láska nevýslovná, již mi nelze popsati,
div, jenž nemá sobě rovna: ON mne přišel hledati!

2. Ježíš, Spasitel můj, v žalu volal mne, když bloudil jsem
mimo domov v pouště palu, v světě Boha zbaveném.
Ó ta láska nevýslovná, již mi nelze popsati,
div, jenž nemá sobě rovna: ON mne přišel volati!

3. Ježíš, Spasitel můj, splatil na Golgatě dluh můj sám,
svobodu mé duši vrátil, vznes‘ mne k nebes výsadám.
Ó ta láska nevýslovná, jak jen mohlo se to dít?
Div, jenž nemá sobě rovna: ON sem přišel za mne mřít!

4. Ježíš, Spasitel můj, zase podle zaslíbení svých
přijde pro mne ve svém čase na oblacích nebeských.
Ó ta láska nevýslovná, již mi nelze popsati,
div, jenž nemá sobě rovna: k sobě mne chce pojati!

Home