Chtěl bych jak sluneční záře

1. Chtěl bych jak sluneční záře
tmu plašit den co den,
zahánět ze smutné tváře
bol každý, žal i sten.

Refrén:
Chci sloužit, chci sloužit,
oděj mne, Pane, svou mocí;
chci sloužit, chci sloužit,
jas šířit temnou nocí.

2. Ó kéž bych dovedl s láskou
vždy vlídný ke všem být,
by poznal svět, jak je šťasten,
pro Tebe kdo chce žít.

3. Pomoz nám, prosíme, Pane,
vždy na svém místě stát,
poznat, kam Duch svatý vane,
svých věcí nehledat!

4. Nauč nás společně hledat
a vírou vítězit.
Sílu dej pokleslé zvedat
a símě Slova sít.

Home

Next song