Mám velkého, mocného Krále

1. Mám velkého, mocného Krále,
mu náležím se vším, co mám;
v své království na věky stálé
mne uvedl, to vyznávám.
Království lásky a pokoje
vstupuje, kde Ježíš kraluje.
Tvou vládu již radostně přijímám,
mne naplň a žij ve mně sám.

2. Že náležím mocnému Králi
se vším, co tu mám a co jsem,
je tím, že mé hříchy ho stály
smrt kříže a pohřbení v zem.
Záchrany dílo je skončeno,
Otcovo jméno je poctěno.
Již Pán můj a Bůh můj je Vítězem
a vládne všem v království svém.

3. Je oslaven u Otce slávou
a nám Ducha svatého dal,
by spojoval v tělo nás s Hlavou
a milostí vyučoval.
Poslušen Jeho chci ve všem být,
tichosti jeho se naučit;
chci, Pán aby i ve mně kraloval –
ví, s kým a kam, kdy, jak jít dál.

Home

Next song