Ó velký Bože, Tvá kdzý vidím díla

Ó velký Bože, Tvá když vidím díla,
stvořená mocným tvůrčím slovem Tvým,
nádherné hvězdy, které Tvoje síla
zdržuje, nese mžikem každičkým:

Tu plesá, Bože, Tobě vstříc můj duch:
TYs slavný Bůh, TYs dobrý Bůh!
Tu plesá, Bože, Tobě vstříc můj duch:
TYs věrný Bůh, TY můj jsi Bůh!

Když TY se skláníš ke mně ve svém slovu,
k mé duši mdlé a k mému soužení,
když Duch Tvůj těší znovu mne a znovu,
když v Kristu dáváš plné spasení:

Ať rukou štědrou rozdáváš své dary,
když požehnáním prostíráš můj stůl,
ať žal neb smutek, trýznitel můj starý,
mne souží, tu mne podpírá Tvá hůl:

Když vidím Pána chodit zemskou plání,
jak slouží, trpí, jak má lidi rád,
v pokoře hlavu jak na kříži sklání,
jsi svatý, splácí provinilých pád:

Až jednou skončí moje zemská služba
a věrný Pán mne k sobě povolá,
pak splní má se nejvroucnější tužba –
radostně, vděčně duch můj zavolá:

Home