Světlo po temnotě

1. Světlo po temnotě, po noci den,
po slzách chvalozpěv radosti jen,
slunéčko po dešti, za mrakem jas,
po těžké únavě oddechu čas.

2. Radost po zármutku, na boly lék,
po ztrátě útěchy radostný vděk,
síla po slabosti, za hanou čest,
pokojné skončení bouřlivých cest.

3. Oddech po námaze, po prácí klid
uchystán u Boha pro jeho lid.
Únava, soužení, těžkosti, kříž
vedou nás k domovu, k nebesům blíž.

4. Hojnost po chudobě, svobody jas,
z vyhnanství návratu blažený čas.
Po smrti ožití, spasení, cíl –
je Božích zvolených nádherný díl.

5. Tím, kdo to působí, Spasitel je,
moc jeho vzkříšení proměňuje;
světlem je v temnotách žívotních cest,
k Němu se přivinu, nechám se vést.

Home