Krásnou vlast připravil

1. Krásnou vlast připravil pro svůj lid
milý náš Spasitel na nebi.
Radost jen vládne tam, věčný klid,
Tvůrce sbor spasených velebí.
Krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel, krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel.

2. Efata! Otevři se i nám,
bráno ty nebeská, z milosti!
Pane náš, k nadhvězdným končinám
doveď nás, v domě svém uhosti!
gg
Krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel, krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel.

3. Až se náš na zemi zboří stan,
příbytek od Boha v nebesích
pro svou krev předrahou dá nám Pán,
žit kde s ním budeme ve plesích.
Krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel, krásnou vlast (krasnou vlast) na nebi (na nebi)
připravil věrným svým Spasitel.

Home

Next song