Můj poklad je v nebi

1. Můj poklad je v nebi a srdce mé s ním,
můj poklad je v nebi, kde s Ježíšem dlím.
Mé nebe je se mnou, můj Spasitel v něm,
mně blaze je všude, kde s Ježíšem jsem.

Refrén:
Můj poklad je v nebi
a srdce mé s ním,
můj poklad je v nebi,
kde s Ježíšem dlím.

2. I nocí když kráčím, je světlý můj cíl,
Pán v boji mou silou, bych vítězem byl.
Nad smutkem i smrtí můj povstane duch
a na věky sluncem mi zůstane Bůh.

3. Mě radostně vítá dne Kristova svit,
ať v těle či u Něj, mne blaze je žít.
Ať v nadšení svátku, neb práce kde shon,
mně pramenem blaha je Ježíš, jen ON.

Home

Next song