Jaká radost

Jaká radost, když tak smíme
s bratry v lásce přebývat,
v jednom duchu s vděčným srdcem
svého Pána vyznávat.
Požehnání Pán nám dává,
hledí na nás v milosti,
když se srdce k srdci pojí
s vroucí láskou v radosti.

V srdcích vřele milujících,
v kterých hoří lásky plam,
nemá místa zlost, hněv, závist,
v nich si staví Pán svůj chrám.
Rosu svého požehnání,
manu z nebes daruje
tomu, kdo vždy s čistým srdcem
svoje bližní miluje.

Pane, spoj nás svojí láskou
v nerozbornou jednotu,
Duch Tvůj svatý nechť nás vede,
dá nám sílu, jistotu.
Pomoz zloby ostré šípy
štítem víry odrazit,
zapomínat uč i křivdy,
ve Tvém jménu vítězit.

Home