Jen jediný pohled u víře

Jen jediný pohled u víře na kříž,
to dá život a věčný klid.
A chtěj proto i ty tam popatřit již
a nikdy se neodvrátit.
Slyš, slyš, duše, slyš! Kdo Ježíše na kříži u víře zří,
té chvíle je uzdravený.

Pán čistý a nevinný hříchem se stal.
Zdaž k dobru to nebylo nám?
ON nepravost sám naši na sebe vzal,
svou krev drahou proléval tam.
Slyš, slyš, duše, slyš! Kdo Ježíše na kříži u víře zří,
té chvíle je uzdravený.

ON nepřišel volati spravedlivých,
jen hříšníky k sobě ON zve.
Byť tvé srdce sebevíc poskvrnil hřích,
Pán svou krví očistí je.
Slyš, slyš, duše, slyš! Kdo Ježíše na kříži u víře zří,
té chvíle je uzdravený.

Home