Tebe, Bože, chválíme

1. Tebe Bože, chválíme,
Pane, Tvoji ctíme sílu.
Před Tebou se skláníme,
Tvému divíce se dílu.
TYs od věků na věky,
Bože mocný, veliký!

2. Andělů Tě chválí sbor,
serafů a cherubínů,
každý v světě vzdává tvor,
slávu Tobě, Hospodinu.
Ze všech světa zní to stran:
Svatý, svatý, svatý Pán!

3. Chválíme Tě, Bože náš,
vděčně, vroucně, z celé síly,
že TY, velký, k nám se znáš,
ač jsme hněv Tvůj zasloužili.
Píseň chvály církví zní
za přijaté spasení.

Home

Next song