Po dvou cestach

1. Po dvou cestách lidstvo k cíli jde,
jedna v radost jistě dovede,
ti, co po druhé životem jdou,
nutně zahynou.

2. K dvěma branám spěchá celý svět.
Kdo už prošel, nevrátí se zpět.
Široká vede do žalosti,
úzká k radosti.

3. Na široké cestě vládne hřích,
smutek v nitru nepřehluší smích.
Jdou po ní jen lidé ztracení,
neobrácení.

4. Nechceš-li už dále ve tmě jít,
nemůžeš-li už bez Boha žít,
obrať svoje kroky k domovu,
v náruč Otcovu.

5. Po které dnes cestě putuješ,
kterou branou k cíli jíti chceš?
Ježíš jen je Cesta jediná,
v nebi cíl jež má.

Home

Next song