Ó kéž bych tisíc jazyků

1. Ó kež bych tisíc jazyků měl
a tisícerá ústa k nim,
bych lépe než kdo jiný uměl
ze hloubi srdce s plesáním
vždy novou vynést píseň chval
za to, co Bůh mi z láský dal.

2. Chval každý jazyk jméno Páně
a vyvyšuj ho s jásáním,
kdo sycen chlebem požehnaně,
jdeš světem s kněze posláním!
Bůh hledí na Kristovu krev,
je smířen spravedlivý hněv.

3. Kdo naučí mě, jak Tě chválit
za milost k nevystižení,
kde slova chvalozpěvu najít?
Chci z hlubokosti ztišení
vždy novou vynést píseň chval
za to, co Bůh mi z lásky dal.

Home

Next song