Po cestě široké

1. Po cestě široké valí se lidstva proud.
Propast se otvírá, proč bys měl zahynout?
Zastav se, člověče, dokud máš ještě čas,
dokud den záchrany pro tebe nevyhas‘.

2. Kam asi zavedou hříchy a nevěra?
Ve smrti ztroskotá tvá sebedůvěra:
octneš se tváří v tvář před Stvořitelem svým,
odhalí život tvůj, hříchy a bídu vin.

3. Na soud však nemusíš, můžeš se někde skrýt.
Bůh o tvé bídě ví a chce tě zachránit.
Tak miloval Bůh svět, že Syna svého dal,
aby ten, kdo věří, nezhynul – život vzal.

4. Na kříži umíral, do hrobu položen,
pro tebe z mrtvých vstal, hřích je už přemožen.
Ten, kdo mu uvěřil, nežije jako dřív;
jistotu, pokoj má, ví, že je s Kristem živ.

Home

Next song