Kam nese břímě

1. Kam nese břímě kříže Pán,
proč klesá slabostí?
Vin světa tíž Syn Boží již
sám nese s bolestí.

2. I za můj hřích Pan umírá,
vin propast přemostí!
ON už to ví: mě připraví
šat spravedlnosti.

3. Už dotrpěl a skončil boj,
duch Otci odevzdán.
Bůh pečetí smír z oběti.
Soud Boží dokonán.

4. Kde vykoupení k památce
se Páně sešli dnes,
dá slovo hned, má pro ně chléb.
Mou plní duši ples!

5. Pěj srdce každé, Pána chval:
Živ Vykoupitel můj!
Vzít kalich smím, žít plně s Ním,
mít v nebi podíl svůj!

Home

Next song