Ó jak věrný přítel

1. Ó jak věrný přítel Ježíš!
Všechen žal náš snímá, hřích;
k Němu všechno nésti smíme
na modlitbách důvěrných.
Často o mír přicházíme,
trápíce tak duši svou,
v modlitbě že nespěcháme
se vším k Pánu s důvěrou.

2. V strasti, bolu, pokušení
k Pánu spějme směle jen!
Neváhejme vše nést k němu
na modlitbách den jak den.
Kde je přítel, jenž by nesl
s námi každý bol a tíž?
Pojďme k Spasiteli svému,
k modlitbě se skloňme již!

3. Jsme-li mdlí a obtížení
pod starostí břemenem,
se vším pojďme k Spasiteli:
přístupen je prosbám všem.
Přátelé-li pohrdají
námi, Ježíš nezhrdne!
Pojďme na modlitbách k němu,
ON nás k sobě něžně zve.

Home