Pojďte všichni obtížení

1. Pojďte všichni obtížení
ke mně, dí Syn Boží sám.
JÁ od práce ulehčení,
odpočinutí vám dám.

2. JÁ jsem cesta věčné spásy,
jiné není mimo mne.
JÁ jsem dveře, kdo mnou vchází,
život věčný nalezne.

3. JÁ jsem pravda, pravda spásná,
která vede k životu,
světlo, jehož záře jasná,
plaší všecku temnotu.

4. JÁ jsem pastýř, který duši
pokládám za ovce své;
srdce láskou pro ně buší,
nikdo mi je nevyrve.

5. JÁ jsem chléb ten žívý, i vod
živých JÁ jsem pramenem;
JÁ jsem vzkříšení i život,
všecko ve všem věčně jsem.

Home