Pojď k Spasiteli

Pojď k Spasiteli, pojď, neváhej,
své srdce jemu dnes odevzdej!
Je mezi námi, nuž k Němu spěj,
vždyť zve tě k sobě: „Pojď!“

Refrén:
Až se sejdem prosti poskvrn svých,
Spasiteli, s Tebou v nebesích,
jásati budem tam ve plesích,
ve věčném domově.

2. „Ó nechte dítek jít ke mně!“ dí;
a kterak něžně hlas Jeho zní!
Nuž kdo z vás Jej si dnes vyvolí?
Ó vyvol si Jej ty!

3. Pojď, kdo jsi koli - aj, blízko Pán,
za všecky nás byl obětován;
zve k sobě všecky a ze všech stran,
ó slyš a věř a pojď!

4. Nuž nechci déle, již nechci dlít,
Tobě chici žíti a Tvým vždy být!
TY má jsi skála, TY můj jsi štít,
TY můj jsi Bůh a Pán!

Home