Zrodil se světa Spasitel

1. Zrodil se světa Spasitel! Ó přeblažená zvěst!
Jen zvučte s námi, bystřiny i pole, hory, doliny,
když vzdáváme mu čest,
když vzdáváme mu čest,
když dík mu vzdáváme a čest.

2. Syn Boží z nebe sestoupil, by pokoj světu dal.
Pán jako člověk s lidmi žil
a život za nás položil
sám věčných věků Král,
sám věčných věků Král,
sám věčných, věčných věků Král.

3. Hřích vlády už se musí vzdát! Věř Písmu jedině:
Pán přišel nový život dát
a zachránit a požehnat
i v naší otčině,
i v naší otčině,
i v naší, v naší otčině.

Home