Ježíš na tvé srdce klepe

1. Ježíš na tvé srdce klepe,
chce ti hříchy odpustit.
Nenechej ho dlouho klepat,
otevř, aby mohl vjít.

2. Ježíš na tvé srdce klepe,
chce ti pokoj, radost dát.
Nedovol mu odejíti,
nebo budeš litovat.

Home