Dvanáct učedníků povolal

Dvanáct učedníků, povolal Pán Ježíš,
Petr, Ondřej, Filip, Tomáš, Jakub, Jan,
Bartoloměj, Jidáš, Tadeáš, a Šimon,
Alfeův syn Jakub, celník Matouš zván.

Ježíš volá nás, volá také vás,
pojď a následuj mne, tak zní jeho hlas.
Volá také vás, volá také vás,
sbírat zlaté klasy, dokud žní je čas.

Jako učedníky, povolal nás Ježíš,
ve škole i v práci, všude světlem být.
Jeho jméno chválit, pomáhat a chránit,
pro všechny kolem nás, ne pro sebe žít.

Home