Kde budeš věčnost tráviti

1. Kde budeš věčnost tráviti?
Otázka vážná k tobě zní.
Co hledat pravdu brání ti?
Nečekej na den poslední!
Chceš věčný život promarnit,
nebo se ještě zachránit?

2. Mnozí již Krista zvolili,
nejistotou už netrpí,
na radosti se podílí
s omilostněných zástupy.
Nevěru odlož, prohlédni,
nečekej na den poslední!

3. Pohodlí cesty široké
bez perspektivy končí tam,
kde bude ve tmě hluboké
bez Boha trpět každý sám.
Nenech se nikým ovlivnit!
Spěchej se v náruč Smírce skrýt!

4. Pán Ježíš hříšné přijímá,
zbavuje duši úzkosti.
I o tebe se zajímá,
o otázku tvé věčnosti:
Zda v radosti či v žalosti,
kde budeš věčnost tráviti?

Home