Znám proud živé vody

1. Znám proud živé vody, znám nádherný tok,
jenž vyprahlou svlažuje zem.
Bez únavy plyne tak po celý rok
a spásu nám přináší všem.
Kam závlahu přináší proud,
v květ proměněn pustiny troud,
tam spasených radostný jásot zní v dál;
už vzdálen je smutek a žal.

2. Tím nádherným proudem je Slovo, jež Bůh
dal národům ke spasení.
Na kříži krev prolitá přeškrtla dluh,
je cenou za vykoupení.
Jen v zbíleném rouše smíš vjít
a právo na žití strom mít.
Duch s nevěstou volají: Ó Pane, přijď,
a království pokoje zřiď!

3. Vod hloubky se nelekej, v ní není zmar,
vstup do vody u viře jist,
že skryt je v ní pro choré života dar,
z ní nečistý vychází čist.
Do proudu té vody se vnoř,
před Pánem se života koř!
Kdo žízeň máš, napij se – Ježíši věř
a budeš jím obživen též!

Home

Next song