Rci, zda i pro mne

Rci, zda i pro mne Pán prolil
svou krev, na kříži mřel?
Zda chce, bych já - tak nehodný,
tak bídný k Němu šel?

Refrén:
Pán za tebe mřel, i za tebe mřel,
za všechny dal tam život svůj,
i za mne Jesžíš mřel.

2. Zda pravda, dluh že splatil můj,
pro mne se hříchem stal?
Že láskou věčnou Boží Syn
mě dávno miloval?

3. I slunko zář svou zastřelo
před strašnou Golgotou,
když Pán se smrtí zápasil,
v soud vydal duši svou.

4. Před Ním se pokoř, vzdej mu čest,
dej mu již srdce své.
Je toho hoden Spasitel,
viz, jak tě miluje!

Home

Next song