Nejsem toho hoden, Pane

1. Nejsem toho hoden, Pane, abych déle žil,
dny bez Tebe promrhané abys prodloužil.
Nejbídnější mezi lidmi jsem,
východisko nemám žádné v zahynutí svém.

2. Úzkost, beznaděj mě svírá, nevím kudy kam,
nedostává se mi víra, světlu utíkám.
Bože lásky, buď mi milostiv,
vytrhni mě ze tmy k světlu, ať jsem Tobě živ.

3. Nejsem toho hoden, Pane, Tebe k sobě zvát,
srdce hříchem rozleptané Tobě odevzdat.
Sobě, hříchu, světu umírám,
Tvému vstupu celé nitro vírou otvírám.

4. Odpusť mi a srdce čisté obnov v nitru mém,
Duchem ujištění jisté dej, že spasen jsem.
Vykoupen jsem cenou nejvyšší:
TY jsi umřel také za mne, Pane Ježíši!

Home