Na koho v životě spoléháš

Na koho v životě spoléháš,
na čem si opravdu zakládáš,
v čem smysl života svého máš? Setkal ses už s Ježíšem?

Refrén:
Co učiníš s Ježíšem?
Rozhodnout se musíš!
Přijmeš Ho nebo zavrhneš?
Volby se nezbavíš.

2. Od dětství o jeho lásce víš.
Kdy si ho za krále vyvolíš?
Volby se rozhodně nezbavíš!
Co učiníš s Ježíšem?

3. Příteli, jak se dnes rozhodneš? Přijmeš ho, anebo zavrhneš?
Otázce té se však nevyhneš:
Co učiníš s Ježíšem?

4. Bez Pána Ježíše nelze žít,
tak, jaký jsem, musím k němu jít!
Na věky chci již jen jeho být:
To učiním s Ježíšem.

5. Pane, své srdce Ti oddávám,
tak, jak jsem, za Tebou pospíchám, jen v Tobě život i všechno mám.
TY jsi můj Král, můj Ježíš.
Píseň Nového Života

Home