Vrací se k domovu ztracený syn

Refrén:
Vrací se k domovu ztracený syn,
pobledlá tvář, v očích stín vin;
vrací se oklikou v nejistotě
k otcově dobrotě.

1. Z náruče otcovy, z domova stěn
unikl rád vstříc víru změn,
odešel dávno, dávno v svět.
Teď se však vrátí zpět.

2. Otče můj, odpusť mi, zhřešil jsem, vím,
promarnil díl, zbyl pádu stín;
nejsem už hoden synem být,
s čeledí nech mě žít.

3. Do roucha prvního oblečte jej,
svolejte dům v radostný rej!
Mrtev byl syn můj, ožil zas,
vrátil se mezi nás.

Home

Next song