Nuž všichi spojme se

Nuž všichni spojme se v ten ples: Bůh láska je!
A světem vším se radost nes: Bůh láska je!
Kdo spíš, již vzhůru! Den se rdí - Bůh nabízí ti spasení.
Zvěst blahá všude vůkol zní: Bůh láska je.

Refrén:
Bůh láska je, (Bůh láska je.)
Bůh láska je. (Bůh láska je.)
Nuž spojme se v ples také my:
Bůh láska je!

2. Všem zvěstujte to hříšníkům: Bůh láska je!
Zve ztracené v svůj blaha dům: Bůh láska je.
Dal Syna svého v oběť nám, by hřích náš vnesl na kříž sám
a na Golgatě umřel tam. Bůh láska je.

3. Ó jásejte vy spasení: Bůh láska je!
Jsme s Bohem věčně smířéni: Bůh láska je.
Je sluncem nám, je útěchou, ON podpírá nás rukou svou
a vede ve vlast nebeskou. Bůh láska je.

Home