Zástupce mám v nebi

1. Zástupce mám v nebi spolehlivého, jenž se za mne stále přimlouvá. Po pravici trůní Otce věčného, slávu syna pro Něj Bůh mi dá.

Refrén:
Pán mě hříchy všechny na kříž vzal, tak mi věčný život daroval; všechny moje dluhy navždy vymazal, nikdo na mne by nežaloval.

2. Na vyvoleného kdo smí žalovat? Pán svou smrtí ztišil Otcův hněv, spravednosti svojí čistý dal mi šat, obmyla mě Jeho svatá krev.

3. Kdo odloučí nás od lásky Kristovy? Zarmoucení, úzkost, meč či hlad? V protivenství každém duše odpoví: Věrna Pánu jsem, neb má mne rád.

4. S radostí jdu za ním v pevné jistotě, laskavě mě vede moudrý Král; proň se snažím žít zde věrně v čistotě, v činech svých mu zpívat píseň chval.

Home

Next song