Ó jak mne blaží

1. Ó jak mne blaží ta radostná zvěst:
Bůh můj že slitovným Otcem mi jest.
Slovo to v Bibli vždy srdcem mi hne, Ježíš, Syn Boží, že miluje mne.

Refrén:
Slyš, světe! Ježíš miluje mne
s věrností svou neskonalou.
Slyš, světe! Ježíš miluje mne,
miluje mne, mne, mne!

2. Věčnou tu slávu, již u Otce měl,
opustil, snížen zde trpěl a mřel.
Vyrval mne satana pravici lstné,
proto vím, Ježíš že miluje mne.

3. Od něho, který mě ze smrti zdvih‘,
nechci už zabloudit v bídu a hřích.
K němu vždy s jistotou duše má lne,
neboť vím, Ježíš že miluje mne.

4. Jestliže ptá se kdo, odkud to vím,
já ke cti Pánu pln jistoty dím:
„Duch jeho stále mi za noci, dne
zjevuje, Ježíš že miluje mne. “

Home