I kdybych znal řeči

I kdybych znal řeči celého světa,
nedokážu popsat, co k tobě cítím.
Ani všechny knihy,
všechny sbírky básní
nikdy neobsáhnou, co v tobě mám.
Chválím tvé jméno, slavím a velebím,
Ježíši, Pane, ty jsi můj král.
Buď věčně slaveno tvé svaté jméno,
ve kterém Bůh nám spasení dal.

Home