Pros, bůh tě slyší

1. Když všechno je ztracené
a ty jsi sám,
pros, Bůh tě slyší.
Když bezradně stojíš
a nevíš jak dál, pros, Bůh tě slyší.

On je Pán, slyší tvůj hlas,
všechny tvé potřeby zná.
On je Pán, slyší tvůj hlas,
pro tebe vždy pomoc má.
On je Pán, neboj se dál, říká ti sám.

2. Když lidé tě stále
víc nenávidí,
pros, Bůh tě slyší.
Když nouze tě zažene
do zoufalství, pros, Bůh tě slyší.

3. Když Božímu jednání
nerozumíš,
pros, Bůh tě slyší.
Když příchází zkoušky
a sám zápasíš, pros, Bůh tě slyší.

Home