Jehovah-Jireh, sa aking buhay

Jehovah-Jireh, sa aking buhay
Ang Diyos sa biyaya ay sapat
Sapat-sapat
Jehovaha-Jireh, sa aking buhay
Ang Diyos sa biyaya ay sapat

Lahat ng aking kailangan
Siya ang nagpapala at nagbibigay
Ang mga angel sa aki'y nagbabantay
'Pagkat ako'y Kaniyang minamahal
minamahal
Pagkat ako'y Kaniyang minamahal.

Home