Dakilang Pagmamahal

Sa pagmamahal ng Diyos
Sino ang makahihigit
mayron ka bang nababatid

Bugtong na anak hindi niya ipinagkait
Nanaog sa mundo, nagdusat
dumanas ng libong sakit

oohhh… purihin ka
sa dakilang pagmamahal mo
kahit bayaran pa
hindi sapat ito upang ibalik
ang dugong itinigis nang iyong anak
para sa akin

Dakilang Diyos kay buti mo
sa isang katulad ko masuwayin sa nais Mo
di ko pansin laki ng pagmamahal Mo
tinangap pa rin ako
pinatawad sa mga kasalanan ko

Salamat po Panginoon
Dahil sa pagibig mo
buhay ko ay nagbago

tanging ikaw lamang papupurihan ko
Purihin ang ngalan mo
o Ama dakila ang pagmamahal mo

Napakabuti Mo
Aking Diyos Ama
Iyong likha luluwalhatiin Ka
Napakabuti Mo
Di ka nagbabago
Noon, ngayon, kailanpaman
Sa buhay koy tapat

Home