Sinasamba Kita

Mula sa putik ako'y hinango
Nilinis at binago
Walang kasing dakila
Ang pag-ibig Mo

'Di ko malilimutan
Ang Iyong mga kabutihan
Habang ako'y nabubuhay
Ito ay taglay

Labi ko'y sambit ang papuri
Ang puso ko'y umaawit
Dios noon at kailanpaman
Dakila ang Iyong kabutihan

Ang buhay ko't kalakasan
Sa'yo lamang ilalaan
Bilang isang pag-aalay
Sa'yong harapan

'Di man sapat upang maiganti
Ang lahat kong inaari
Dios boung pagkukumbabang
Aking sinasambit

Sinasamba kita
Pinupuri kita
Ang Pangalan Mo'y itataas
Sinasamba kita
Pinupuri kita
Dios sa buhay ko'y dakila Ka

Alam kong ako'y nakita Mo
Hatulan Mo ayon sa pag-ibig Mo
Itong buhay ay inaalay ko
Ito ang tanging magagawa ko

Dios sa buhay ko'y dakila Ka

Home